DİZ İMMOBİLİZERİ

DİZ İMMOBİLİZERİ

DİZ İMMOBİLİZERİ
Konya Medikal Dizlikler


Fonksiyon ve Özellikler:

  • Dizin sıfır derece ekstansiyon da immobilizasyonu sağlar.
  • Medial –lateral ve posteriorda dizin  anatomisine uygun aluminyum  çubuklarla desteklenmiştir.
  • Üç ayrı panelden oluşmuştur, böylece geniş bir ayar imkanı ve  kalınlıktaki bacağa uyum sağlar.
  • Takılıp çıkarılması kolaydır.

Endikasyon:

  • Patella dislokasyonu.
  • Preoperatif ağrı durumlarında.
  • Bağ dokularının incinmelerinde.
  • PCL, ACL cerrahi sonrasında tibia kırıklarından sonra.
  • Dizin immobilizasyonunun gerektiği durumlarda.

İlgili Ürün